Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng ngày 04/01/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: Di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển và thời đại ngày nay

Sáng ngày 26/12/2017, tại Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chủ nhiệm Đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển – Giá trị và ý nghĩa lý luận – thực tiễn

>>Chi tiết

Đào tạo cán bộ lý luận: thực trạng và giải pháp

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

>>Chi tiết

Tọa đàm: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương phía Nam

Sáng ngày 22/12/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Tọa đàm: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương phía

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017”

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017, sáng ngày 11/11/2017 tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Ngày Pháp luật nước Cộng

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) và con đường của cách mạng Việt Nam hiện nay

Nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, sáng ngày 7/11/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) long trọng tổ chức Hội thảo khoa học: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

>>Chi tiết

Bài viết “Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam – vấn đề và giải pháp”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết “Hoạt động theo dõi thi hành pháp

>>Chi tiết>>Tải File

Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

Sáng 05-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ

>>Chi tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và con đường phát triển của thế giới đương đại

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết "Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và con đường phát triển của thế giới đương đại" của PGS,TS

>>Chi tiết

Bài viết ”Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam” của PGS,TS Trần Thị Minh Tuyết. Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị, số 8/2017

Nhân Kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2017), Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết ”Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng

>>Chi tiết>>Tải File

Tọa đàm: Kiểm soát và cân bằng quyền lực chính trị

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, chiều ngày 12/10/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Tọa đàm: Kiểm soát và cân bằng quyền lực chính trị.

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học: Đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/10/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) phối hợp với Vụ Quản lí khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: “Đổi mới phương pháp

>>Chi tiết