Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học

Phương thức quản lý thống nhất, có tính đột phá trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Là trung tâm quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

>>Chi tiết

Bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến thực tiễn hiện nay

Nhân dịp 170 năm Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản. Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp

>>Chi tiết>>Tải File

Bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013 - Nhìn từ văn hóa và lịch sử Việt Nam"

Nhân dịp 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: " Điều 4, Hiến pháp năm 2013

>>Chi tiết>>Tải File

Báo cáo chuyên đề trực tuyến Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS

Sáng ngày 19/1/2018, BCH Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học về chống chuyển giá

Sáng ngày 18/01/2018, Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Tọa đàm khoa học về chống chuyển giá.

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học: Hiệp định Paris – Nghệ thuật đàm phán và ý nghĩa lịch sử

Sáng ngày 16/1/2018 Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: Hiệp định Paris – Nghệ thuật đàm phán và ý nghĩa lịch sử. ThS. Nguyễn Thị Hoa Phượng – Phó

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng ngày 04/01/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: Di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển và thời đại ngày nay

Sáng ngày 26/12/2017, tại Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chủ nhiệm Đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển – Giá trị và ý nghĩa lý luận – thực tiễn

>>Chi tiết

Đào tạo cán bộ lý luận: thực trạng và giải pháp

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

>>Chi tiết

Tọa đàm: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương phía Nam

Sáng ngày 22/12/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Tọa đàm: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương phía

>>Chi tiết

Tọa đàm khoa học “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017”

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017, sáng ngày 11/11/2017 tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Ngày Pháp luật nước Cộng

>>Chi tiết

Hội thảo khoa học: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) và con đường của cách mạng Việt Nam hiện nay

Nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, sáng ngày 7/11/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) long trọng tổ chức Hội thảo khoa học: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

>>Chi tiết