Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học: Hoạch định chính sách dựa trên thực chứng trong quản trị và hành chính công sử dụng dự liệu của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)03/12/2012

Ngày 30/11/2012, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP tổ chức Hội thảo khoa học: Hoạch định chính sách dựa trên thực chứng trong quản trị và hành chính công sử dụng dự liệu của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) PAPI. Tham dự Hội thảo, về phía UNDP có bà Louise Chamberlain – Giám đốc UNDP Việt Nam, ông Jairo Acuna Alfaro - cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của UNDP và TS. Đặng Hoàng Giang – chuyên gia cao cấp (CECODES); về phía Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc và một số cán bộ tham gia nghiên cứu; về phía Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II có TS. Võ Thành Khối – Giám đốc, các đồng chí trong Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ, giảng viên; ngoài ra còn có ông Hà Công Long – Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

 

Toàn cảnh hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo: PGS, TS. Lê Quốc Lý, TS. Võ Thành Khối, bà Louise Chamberlain, ông Hà Công Long đã có những bài phát biểu chào mừng Hội thảo, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của bộ chỉ số PAPI đối với tiến trình cải cách hành chính và nâng cao năng lực hoạch định chính sách ở nước ta. Hội thảo này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II có cái nhìn tổng quát hơn về bộ chỉ số PAPI. Qua đó, có thể vận dụng bộ chỉ số PAPI vào trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là học viên các hệ lớp, các hệ chương trình đào tạo của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

phát biểu tại Hội thảo

PAPI là dự án nghiên cứu được phối hợp thực hiện giữa Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ và Phát triển cộng đồng, Tạp chí Mặt trận, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UNDP Việt Nam. PAPI đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào sự trải nghiệm và cảm nhận của người dân thông qua 06 trục: (1) Sự tham gia (của người dân) tại cấp địa phương; (2) Minh bạch; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng; (5) Thủ tục hành chính công, và (6) Cung ứng dịch vụ công.
Bên cạnh việc phản ánh và đánh giá mức độ hài lòng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với các cấp chính quyền, đối với cán bộ, công chức và cán bộ dân cử, PAPI còn phản ánh ý kiến phản hồi từ xã hội về hiệu quả hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính công tại các địa phương trong cả nước.
Dự án PAPI được triển khai ban đầu ở 03 tỉnh, thành trong năm 2009; năm 2010, dự án được thực hiện tại 30 tỉnh, thành trong cả nước; năm 2011, dự án tiếp tục mở rộng tới 63 tỉnh, thành và đã thu được kết quả tốt.


Louise Chamberlain - Giám đốc UNDP Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Jairo Acuna Alfaro và TS. Đặng Hoàng Giang đã giới thiệu kết quả tổng hợp của PAPI ở cấp quốc gia và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2011; giới thiệu về phương pháp luận thực hiện nghiên cứu PAPI. Kết quả tổng hợp của các tỉnh, thành phố năm 2011 cho thấy phần nào điểm mạnh, điểm yếu của các địa phương, mức độ chuyển biến qua thời gian, giúp các nhà hoạch định chính sách xem xét, điều chỉnh chính sách cho phù hợp, đồng thời có cơ sở để đánh giá kết quả và tác động của nỗ lực cải cách cấp quốc gia và địa phương.

 


Ông Jairo Acuna Alfaro - Cố vấn chính sách của UNDP Việt Nam

giới thiệu về kết quả tổng hợp của PAPI ở cấp quốc gia năm 2011


Hội thảo cũng đã nghe phần trình bày của ThS. Nguyễn Thị Trâm – Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II về nghiên cứu dữ liệu của chỉ số PAPI về thủ tục hành chính công các tỉnh Đông Nam bộ và ý kiến của một số đại biểu của các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, GS, TS. Lê Ngọc Hùng – Viện trưởng Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài trình về sáng kiến xây dựng bộ chỉ số đo lường năng lực lãnh đạo và quản lý (PLPI).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc vận dụng bộ chỉ số PAPI; thảo luận về kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam; kiến nghị đối với cơ quan quản lý dự án cần đưa ra những định hướng phù hợp với từng địa phương dựa trên kết quả tổng hợp.
Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS, TS. Lê Quốc Lý khẳng định: Trong thời gian qua, bộ chỉ số PAPI đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, để tiến trình cải cách hành chính của nước ta đạt hiệu quả cao hơn và nâng cao năng lực hoạch định chính sách thì cần kết hợp bộ chỉ số này với các bộ chỉ số khác. Đồng thời, kêu gọi UNDP và các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, tư vấn để xây dựng hoàn chỉnh bộ chỉ số PAPI.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội thảo đã thành công tốt đẹp./.

BBT

Thông Tin Liên Quan: