Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học: Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay25/09/2018

Chiều ngày 22/9/2018, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số: KX.01.07/16-20: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài nằm trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị khu vực III, có PGS, TS. Nguyễn Văn Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hòa; PGS, TS. Đoàn Triệu Long. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện; TS. Võ Thành Khối - nguyên Giám đốc Học viện. Ngoài ra, tham dự Hội thảo còn lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học của hai Học viện; các bộ giảng dạy, nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Võ Thành Khối (chủ nhiệm đề tài) và TS. Phan Công Khanh.
Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Võ Thành Khối đã phát biểu đề dẫn Hội thảo, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, mục đích của Hội thảo là hệ thống hóa lí luận và thực tiễn của các chế định bắt buộc (chế định pháp lí, các chế định do các tổ chức xã hội ban hành, các chế định xã hội khác như: đạo đức, tập quán, tôn giáo, luật tục, hương ước…) tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống ở Việt Nam. Từ đó, trên cơ sở yêu cầu từ thực tiễn lối sống đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của các chế định bắt buộc vào việc điều chỉnh và định hướng lối sống ở Việt Nam trong thời gian tới.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:
Thứ nhất, cơ sở lí luận, thực tiễn về các chế định bắt buộc tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống; Quan hệ giữa các chế định bắt buộc với việc điều chỉnh, định hướng lối sống của con người trong xã hội hiện đại; Những đặc trưng của các chế định bắt buộc tham gia điều chỉnh, định hướng lối sống và lối sống ở Việt Nam hiện nay; Vai trò, cơ chế tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống của từng loại chế định bắt buộc ở Việt Nam hiện nay.
Thứ hai, tác động của lối sống đối với việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chế định bắt buộc ở Việt Nam hiện nay; Những yếu tố tác động đến lối sống và các chế định bắt buộc tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống ở Việt Nam.
Thứ ba, kinh nghiệm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi các chế định bắt buộc nhằm điều chỉnh, định hướng xây dựng lối sống.
Thứ tư, quan điểm, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống của các chế định bắt buộc ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia điều chỉnh và định hướng lối sống của các chế định bắt buộc ở Việt Nam; Một số kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng, hoàn thiện các chế định bắt buộc nhằm tham gia hiệu quả hơn vào việc điều chỉnh và định hướng lối sống ở Việt Nam.


Tổng hợp các tham luận, ý kiến trao đổi và kết luận Hội thảo, TS. Võ Thành Khối khẳng định, Hội thảo đã làm rõ hơn, sâu sắc lí luận về các chế định bắt buộc và lối sống, mối quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay. Những yêu cầu đặt ra trong việc bảo đảm hoàn thiện các chế định, sự tác động của các chế định bắt buộc trong việc định hướng, hình thành lối sống, và thực tiễn lối sống hiện nay đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với việc xây dựng, hoàn thiện các chế định bắt buộc xuất phát từ thực tiễn Việt Nam trong thời đại mới.
Nhân đây, TS. Phan Công Khanh thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chủ nhiệm đề tài gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, các đơn vị của Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp, hỗ trợ Ban Chủ nhiệm đề tài trong việc tổ chức Hội thảo.
Hội thảo kết thúc vào chiều cùng ngày./.

Tin và ảnh: Vũ Văn Phong (Ban Quản lí khoa học)