Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Các tổ chức Đảng, đoàn thể Đảng ủy

Thông báo số 06-TB/ĐU về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên là học viên các lớp hệ tập trung sinh hoạt đảng tạm thời tại Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo số 06-TB/ĐU về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên là học viên các lớp hệ tập trung sinh hoạt đảng tạm thời tại Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

>>Chi tiết

Quyết định Về việc công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm học 2011 - 2012

Về việc công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm học 2011 - 2012

>>Chi tiết>>Tải File

Quyết định Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện năm học 2011-2012

Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện năm học 2011-2012

>>Chi tiết>>Tải File