Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Công tác văn phòng

Thông tư số 01-2011 TT BNV

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

>>Tải File

THÔNG BÁO Về thời gian kết thúc buổi học vào 2 ngày Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập tại khuôn viên Học viện II

Về thời gian kết thúc buổi học vào 2 ngày Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập tại khuôn viên Học viện II.

>>Chi tiết