Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C10 Ninh Thuận 2018, khóa học 2018 – 202014/09/2018

Chiều ngày 12/9/2018 tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C10 Ninh Thuận 2018, khóa học 2018 – 2010.
Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí  Nguyễn Bắc Việt Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Kiều Văn Bê Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Kim Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; TS. Trương Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh: Ở bất kì đâu, trong thời kì nào, ở mọi quốc gia đều phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Bởi vì, đây là nhân tố quyết định đến sự phát triển của cơ quan, địa phương và của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc ". Cán bộ luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Mục tiêu của chương trình cao cấp lý luận chính trị là: trang bị cho học viên các nội dung cơ bản, có hệ thống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ truơng, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; những vấn đề lí luận mới trong nước và thế giới; kĩ năng vận dụng lí luận vào thực tiễn; bồi dưỡng cho học viên thế giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng, trước nhân dân và tinh thần tích cực tu dưỡng, rèn luyện nhân cách người lãnh đạo, quản lí trong điều kiện mới.
Để khóa học đạt được kết quả tốt nhất, TS.Nguyễn Tấn Vinh đề nghị các đồng chí học viên cần làm tốt các việc cơ bản:
Thứ nhất, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên, vai trò của người thầy là rất quan trọng, nhưng cái quyết định đối với chất lượng đào tạo là ở việc học tập và rèn luyện của người học. Mỗi đồng chí học viên không nên dừng lại ở việc tiếp thu một cách thụ động, một chiều theo kiểu giảng viên nói sao, học viên nghe và chép như vậy, mà phải cố gắng tự tìm tòi, độc lập suy nghĩ, mạnh dạn trao đổi, tranh luận; kết hợp nghiên cứu giáo trình và nghiên cứu thêm các tài liệu tham khảo; học đi đôi với hành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lí luận vào cụ thể tình hình thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội, của cơ quan, đơn vị mình. Thứ hai, học lí luận là để lĩnh hội tinh thần lập trường, quan điểm, tránh học tập một cách giáo điều, máy móc. Chúng ta phải nắm được "những vấn đề cốt lõi mang tính nguyên lí" của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc liên hệ, vận dụng với thực tiễn, nắm bắt cho được bản chất khoa học và cách mạng của những nguyên lí đó và sử dụng chúng như là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động, nhờ đó giúp chúng ta tránh được những mò mẫm, tự phát, hạn chế những sai lầm, khuyết điểm.
 Thứ ba, đối với học viên các lớp học tập trung thì hầu như toàn bộ thời gian là dành cho việc học còn học viên các lớp hệ không tập trung lại phải vừa học, vừa đảm bảo hoàn thành công việc tại cơ quan, đơn vị mà chương trình đào tạo lại hoàn toàn như nhau, cho nên học viên các lớp tại chức sẽ vất vả hơn nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi mong các đồng chí học viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; có tinh thần cầu thị, bố trí công việc hợp lý để tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ, gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của lớp học.


Thay mặt lãnh đạo Tỉnh đồng chí Nguyễn Bắc Việt gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, đội ngũ thầy, cô giáo của Học viện Chính trị Khu vực II và mong sẽ nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa học diễn ra tốt đẹp, góp phần nâng cao trình độ lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của tỉnh. Đồng thời, Học viên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện tiếp tục liên kết tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, góp phần giúp tỉnh Ninh Thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


Đồng chí Phan Ninh Thuận - đại diện tập thể lớp, hứa với lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Tỉnh: tập thể lớp chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy, quy chế của Học viện và Trường chính trị tỉnh; đảm bảo học tập đúng mục tiêu, thời gian yêu cầu của khóa học, cũng như chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan cử đi học. Tập thể lớp luôn đoàn kết, thống nhất, cùng nhau học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt khóa học.
Lễ khai giảng kết thúc chiều cùng ngày./.
Tin và ảnh: Thọ Kỳ