Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Báo cáo thời sự: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ11/09/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 9/2018, ngày 10/9/2018, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức buổi báo cáo thời sự cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.
Buổi báo cáo thời sự với chủ đề: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” - những vấn đề đặt ra đối với công tác cán bộ cấp chiến lược ở địa phương và ở Học viện Chính trị khu vực II do TS. Võ Thành Khối - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II  báo cáo.


Tại buổi báo cáo thời sự, TS. Võ Thành Khối đã phân tích về công tác cán bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó đồng chí tập trung phân tích tình hình công tác cán bộ hiện nay, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Từ đó, đồng chí nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác cán bộ trong tình hình mới.
Đề cập đến tình hình công tác cán bộ hiện nay, TS. Võ Thành Khối cho rằng, công tác cán bộ là vấn đề cơ bản, cấp bách, trọng đại, lâu dài. Nhìn chung, công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị và sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.
TS. Võ Thành Khối phân tích, công tác cán bộ của Đảng đang đứng trước thách thức trong tình hình thế giới thay đổi một cách sâu sắc, nhanh chóng, bất ngờ. Trong tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ mạnh, đủ vững để thích nghi. Nghị quyết cũng thẳng thắn đánh giá đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lí giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.
Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kĩ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế; không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện.
Vì vậy, trên quan điểm trong Nghị quyết số 26/NQ-TW về xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác cán bộ; xác định nguyên tắc, nền tảng, phương hướng; xác định cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ; xác định nguyên tắc trong việc xử lí các mối quan hệ cán bộ; xác định vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị, TS. Võ Thành Khối đã phân tích 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 26/NQ-TW nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, đồng chí đã tập trung phân tích, nhấn mạnh 2 giải pháp, đó là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đối với giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng chí cho rằng, các giải pháp đưa ra phải tập trung vào đánh giá cán bộ một cách thực chất, có chứng minh sản phẩm, công tác đánh giá cán bộ cần công khai, khắc phục tình trạng đánh giá dựa vào tiêu chuẩn mang tính hình thức như hiện nay. Về công tác lựa chọn cán bộ, cần công khai, dân chủ, chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn cán bộ, lựa chọn cán bộ một cách thực chất. Đối với giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn chạy chức, chạy quyền, đồng chí cho rằng, phải có kỷ luật thép, coi pháp luật là tối thượng chứ không thể dựa vào đạo đức để kiểm soát quyền lực; thực hiện pháp luật nghiêm minh; mở rộng dân chủ, dựa vào dân; thực hiện nhất quán chủ trương bí thư cấp tỉnh không phải người địa phương…


Cũng tại buổi báo cáo thời sự, quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW, PGS,TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã chỉ đạo đến từng chi bộ, đảng viên đối với vấn đề công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh việc triển khai nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW phải đi vào từng công việc, vị trí cụ thể, với lộ trình rõ ràng. Đồng chí  mong muốn các cán bộ, đảng viên thực hiện việc đánh giá thi đua, đánh giá chất lượng đảng viên một cách thực chất nhất. PGS,TS. Phạm Minh Tuấn đề nghị Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ tham mưu kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II về công tác cán bộ, đạt sự thống nhất trong toàn hệ thống Học viện. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Chi bộ Ban Quản lí khoa học tham mưu kế hoạch, đưa nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW vào các nội dung nghiên cứu, cập nhật những nội dung này vào từng môn học, bài giảng, góp phần đưa Nghị quyết số 26-NQ/TW vào cuộc sống một cách phù hợp. Đối với các kết quả nghiên cứu, cần có đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW.
Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Bích Cần