Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh Lâm Đồng năm 2018 07/09/2018

Sáng ngày 04/9/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2018.
Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị khu vực II có TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện; về phía Tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Bùi Thắng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cùng 100 đồng chí học viên tham gia lớp học.


Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Duy Hùng gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Học viện Chính trị khu vục II và đội ngũ giảng viên đã quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Đồng chí khẳng định, đây là cơ hội để các đồng chí học viên được củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin mới về kĩ năng nghiệp vụ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy chế của Học viện Chính trị khu vực II và của lớp học, nhằm lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc những kiến thức mà quý thầy, cô truyền đạt. Qua đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác quản lý ở địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.
Lớp học diễn ra trong 4 ngày với 8 chuyên đề mang tính thời sự, như Kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới: khả năng và triển vọng; Tình hình thế giới hiện nay và quan hệ đối ngoại của nước ta; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quan điểm và thực trạng phòng, chống tham nhũng và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề về kinh tế nước ta hiện nay; Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Báo cáo viên là các đồng chí giảng viên đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực II đảm nhận.
Buổi Lễ kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin và ảnh: Hoài Thương, Công Hoàng