Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Báo cáo thời sự với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên15/05/2018

Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 52 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 07/5/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kì cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị tập trung tại Học viện II.


Buổi báo cáo thời sự có chủ đề “Phong cách Hồ Chí Minh”, do ThS. Ngô Văn Minh – nguyên Quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện II báo cáo.
Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mĩ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.
Nội dung buổi báo cáo thời sự của ThS. Ngô Văn Minh gồm 3 phần: Thứ nhất, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thứ hai, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; Thứ ba, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau: phong cách dân chủ quần chúng, phong cách khao học, phong cách nêu gương.
Một số yêu cầu trong phong cách lãnh đạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc tới, đó là: phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
ThS Ngô Văn Minh đã sử dụng nhiều câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để minh họa, làm sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Ngay sau phần báo cáo của ThS Ngô Văn Minh, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II đã quán triệt một số vấn đề về Hướng dẫn số 52 ngày 20/11/2017 của Ban Truyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Văn bản số 2952 ngày 20/6/2017 “Về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng” đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung tại Học viện II.
Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin: Minh Xuân
Ảnh: Khắc Hiếu