Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lí thuộc đối tượng 3 tỉnh An Giang năm 2018 (lớp thứ 2)04/05/2018

Sáng ngày 02/5/2018, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) phối hợp với Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lí thuộc đối tượng 3 tỉnh An Giang năm 2018 (lớp thứ 2).


Dự buổi Lễ có TS. Nguyễn Tấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Học viện II; đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang cùng với sự có mặt của 101 đồng chí học viên là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lí của các sở, ban, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo Học viện II trong việc phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy An Giang, xây dựng và đổi mới chương trình học, mời các báo cáo viên uy tín, chất lượng, bồi dưỡng kiến thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ quản lí sẵn sàng bước vào giai đoạn cách mạng sắp tới. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí học viên phải tích cực tham gia học tập, nghiên cứu bài đầy đủ, cập nhật kiến thức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.


Lớp học được diễn ra trong 4 ngày, với 8 chuyên đề mang tính thời sự, như Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Phòng, chống tham nhũng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: quan điểm và thực trạng; Tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng đạo đức; Tình hình thế giới hiện nay và quan hệ đối ngoại giữa nước ta với các nước có ảnh hưởng đối với an ninh, phát triển của Việt Nam; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số vấn đề về kinh tế nước ta hiện nay; Kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới: khả năng và triển vọng do các đồng chí là giảng viên, báo cáo viên đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực II đảm nhận.
Buổi Lễ kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin và ảnh: Đỗ Công Hoàng