Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 tỉnh Bến Tre, năm 201818/04/2018

Sáng ngày 16/4/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 tỉnh Bến Tre, năm 2018.


Dự lễ Khai giảng có TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; cùng sự có mặt của 129 đồng chí học viên là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Võ Thành Hạo trân trọng cám ơn sự phối hợp hết sức chặt chẽ của Học viện Chính trị khu vực II với Tỉnh ủy Bến Tre để lớp học được diễn ra theo kế hoạch. Để lớp học đạt được kết quả tốt nhất, đồng chí Võ Thành Hạo yêu cầu các học viên thu xếp công việc tham gia học tập, nghiên cứu, trao đổi nghiêm túc các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng. Từ đó, cập nhật thêm kiến thức để phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công.
Nội dung học tập, nghiên cứu của Lớp bồi dưỡng, cập nhật bao gồm 8 chuyên đề: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Phòng, chống tham nhũng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: quan điểm và thực trạng; Phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác của người đứng đầu cấp ủy; Kỹ năng tuyên truyền miệng; Quan điểm tiếp cận và xử lý tình huống phức tạp trong giai đoạn hiện nay; Kỹ năng lãnh đạo của ủy viên ban thường vụ về ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và tổng kết thực tiễn.
Báo cáo tại lớp bồi dưỡng, cập nhật là các giảng viên, báo cáo viên có uy tín và kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II và TP Hồ Chí Minh.
Lề khai giảng kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin và ảnh: Đỗ Công Hoàng