Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 201816/03/2018

Chiều ngày 14/03/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn hệ thống Học viện, với 6 điểm cầu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. Chủ đề của phong trào thi đua năm 2018 là:“Dân chủ - sáng tạo - đồng bộ - chất lượng”. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện dự và chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thủ trưởng các đơn vị tại Học viện trung tâm và các Học viện trực thuộc.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Học viện trong năm 2018 là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí. Vì vậy, phong trào thi đua trong năm 2018 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn với tinh thần “dân chủ - sáng tạo - đồng bộ - chất lượng”, tạo ra hiệu ứng tích cực, động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống. Học viện đã ban hành bộ Quy chế văn hóa trường Đảng để tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Để làm được điều đó, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Học viện phải đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phê bình, sửa chữa làm cho Đảng trong sạch, thực sự là đạo đức, là văn minh. Đây là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị cốt lõi, cơ bản của Học viện, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đồng chí yêu cầu chú trọng xây dựng tiêu chí đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học đạt chất lượng, vận dụng và tích hợp có hiệu quả vào bài giảng, nghiên cứu, kiến nghị; đánh giá cán bộ cần dựa trên kết quả cả quá trình; phải công khai, minh bạch. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua năm 2017. Trên cơ sở đó, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, phong trào thi đua trong toàn hệ thống Học viện năm 2018 sẽ tiếp tục khởi sắc và đạt được những kết quả khích lệ.
Thay mặt Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với các nội dung chủ yếu, gồm: (1) Phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ,  viên chức, người lao động, cùng tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới; (2) Sáng tạo trong mọi mặt công tác, nhất là trong biên soạn, xuất bản các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong triển khai các hoạt động khoa học, tổ chức quản lí, xây dựng cơ quan, nhà trường; (3) Tăng cường tính đồng bộ, tính hệ thống trong mọi hoạt động nhằm củng cố toàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như một chỉnh thể hữu cơ, vừa tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc chủ động, linh hoạt trong hoạt động nhưng luôn bảo đảm sự quản lí mang tính hệ thống; (4) Coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc, hành động và toàn bộ phong trào thi đua, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua và khen thưởng; (5) Đưa văn hóa trường Đảng vào cuộc sống để trở thành nề nếp, phong cách của tất cả các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm chính trị cao nhất, các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung thi đua năm 2018, củng cố, nâng cao vị thế của Học viện, giữ vững truyền thống vẻ vang trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau phần phát động thi đua của PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, đại diện một số đơn vị tại Học viện trung tâm và đại diện lãnh đạo các Học viện trực thuộc đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua của đơn vị mình với những nội dung cụ thể.


Đại diện Học viện Chính trị khu vực II phát biểu hưởng phong trào thi đua năm 2018, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Năm 2018, Học viện Chính trị khu vực II sẽ triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định ứng xử của văn hóa trường Đảng, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh số 13 ngày 17/2/2018 về kỉ luật, kỉ cương, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mang lại hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Lãnh đạo các đơn vị quản lí đề cao ý thức chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc ban hành khung giờ làm việc và thực hiện chấm công bằng quét vân tay. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá trực tuyến các bài giảng trên cơ sở lấy ý kiến, nhận xét của đồng nghiệp và học viên; phát động phong trào dự giờ giảng và hội thi giảng viên giảng dạy giỏi hiệu quả; tăng cường công tác khảo thí; thực hiện đồng bộ các biện pháp đánh giá kết quả công việc dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để đánh giá thi đua; xây dựng hệ thống đánh giá các mặt gắn với vị trí việc làm, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng và phê bình cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lí, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng theo hướng hiện đại, sát với thực tế và mục tiêu đã đề ra; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lí.


Nhân dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; tặng cờ thi đua cho các đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong toàn hệ thống Học viện.
Hội nghị kết thúc trong buổi chiều cùng ngày./.
Tin và ảnh: Hoài Thương