Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Hội thảo khoa học: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.014/01/2018

Sáng ngày 12/01/2018, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.


Dự Hội thảo: về phía khách mời có đồng chí Đặng Mạnh Trung - Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phước Minh Hiệp - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; PGS, TS. Lê Thanh Sang - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ. Về lãnh đạo các tỉnh, thành Nam bộ có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh; Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Tiền Giang… Hội thảo còn có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học trong hệ thống Học viện và các trường chính trị, viện nghiên cứu ở các tỉnh, thành Nam bộ.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiều cơ hội và thử thách đan xen. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được đào tạo bồi dưỡng đủ năng lực, phẩm chất và ý thức chính trị. Đồng chí mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cách thức đánh giá tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, gắn với công tác tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã khẳng định, Đảng bộ Tỉnh luôn quan tâm đến công tác cán bộ; xác định công tác cán bộ là khâu ưu tiên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đủ số lượng, có phẩm chất, năng lực, hành động hiệu quả; đáp ứng được yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án và triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu này; thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tổ chức sát hạch, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ để luân chuyển những công chức không đáp ứng yêu cầu, điều chuyển vị trí lãnh đạo các phòng và chuyên viên không làm tròn trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp của địa phương.


 Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung về cơ hội cũng như thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; về tình hình đội ngũ cán bộ, viên chức địa phương của một số tỉnh, thành Đông Nam bộ với những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan. Các bài phát biểu cũng đưa ra những giải pháp mang tính đột phá, mang tính chiến lược, sách lược trong bối cảnh hiện nay, như chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; tăng cường chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác đánh giá, tuyển chọn cán bộ có đức và tài; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.
Bên cạnh đó, Hội thảo cũng thảo luận những nội dung như: làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa bí thư và chủ tịch khi giải quyết công việc chung; đánh giá một cách khách quan, chính xác hiệu quả hoạt động nhất thể hóa; cách làm trong việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị; vấn đề phân cấp các đầu mối công việc khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị; thực hiện khoán kinh phí để các cơ quan, đơn vị tự chủ trong biên chế thực hiện công việc được giao, qua đó nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao thu nhập …


Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các bài tham luận, ý kiến phát biểu với nhiều ý tưởng hay, nhiều trải nghiệm, xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương. Đồng chí khẳng định: Cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đánh giá cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, từ đó xây dựng khung lý luận trong công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, người cán bộ cách mạng thì phải có đủ đức, đủ tài tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, không thể châm chước bất cứ một tiêu chuẩn nào, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phải là tấm gương đạo đức và tài năng (tâm sáng, trí minh). Để đánh giá đúng cán bộ, đồng chí cho rằng, việc đánh giá cán bộ phải có tiêu chuẩn, tiêu chí; công tác tuyển chọn cán bộ phải công khai, minh bạch nhằm tuyển chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của thời đại mới. Đồng chí cho biết, kết quả nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận cho đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã thành công tốt đẹp./.
Tin và ảnh: Bích Cần