Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Khai giảng Lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C4 bộ, ngành Trung ương năm 2017, khóa học 2017 - 201929/12/2017

Sáng ngày 28/12/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp Lí luận chính trị hệ không tập trung C4 bộ, ngành Trung ương 2017, khóa học 2017 - 2019.
Dự Lễ khai giảng có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II; ThS. Đặng Trường Khắc Tâm - Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lí đào tạo; lãnh đạo các khoa, phòng, ban.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã khẳng định vị trí vai trò quan trọng của đường lối và cán bộ đối với sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước. Vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, nước ta đang bước vào thời kì phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tình tình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp trên nhiều phương diện khác nhau, đặt ra nhiều thách thức với bảo vệ chủ quyền cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đặt ra những nhiệm vụ rất lớn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lí về năng lực về tư duy sáng tạo, năng lực hoạt động thực tiễn. Trong bối cảnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quản lí các cấp, những người giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước là nhiệm vụ cấp thiết.
Tiếp đó, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã nêu một số yêu cầu đối với các học viên trong quá trình học tập và rèn luyện, như cần xác định đúng đắn mục đích, động cơ học tập; nâng cao năng lực, trình độ gắn với tu dưỡng rèn luyện đạo đức; tăng cường tính thích nghi, hội nhập với những thay đổi của đất nước; thực hiện đầy đủ nội dung chương trình học, với phương châm lí luận và thực tiễn luôn gắn kết chặt chẽ; chấp hành mọi nội quy, quy chế của Học viện; tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, rèn luyện.


Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Hoàng Công Gia Khánh thay mặt cho các đồng chí học viên của lớp đã chia sẻ cảm xúc khi bản thân rất vinh dự khi được học tập và rèn luyện ở Học viện. Đồng chí khẳng định, đây là cơ hội tốt để rèn luyện phẩm chất và ý chí chính trị, mở rộng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng tầm khả năng lãnh đạo, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được phân công. Đồng chí hứa sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như tuân thủ nghiêm quy định học tập, xây dựng một tập thể lớp đoàn kết cùng nhất trí để tiến bộ; hoàn thành mục tiêu, yêu cầu của khóa học; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các bộ, ngành của địa phương và Học viện II.
Lễ khai giảng kết thúc sáng cùng ngày./.
Tin và ảnh: Bích Cần