Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Tạp chí

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

Tạp chí Khoa học chính trị thuộc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được chính thức cấp giấy phép xuất bản số 260/GPXB ngày 05/02/1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin. Đến năm 2001, Tạp chí Khoa học chính trị được cấp giấy phép mới số 419/GP-BVHTT ngày 20/08/2001 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thông tin.
1. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí
   Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu các bài nghiên cứu, trao đổi thông tin về lý luận chính trị; phản ánh những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các địa phương, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp chủ yếu ở khu vực Nam bộ.
2. Lãnh đạo Tạp chí
 + PGS,TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện II kiêm Tổng Biên tập
 + ThS Trần Thị Kim Ninh - Phó Tổng Biên tập
3. Thành tích và khen thưởng
          Về công tác Đảng: Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;
          Về công tác chính quyền: Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Lao động xuất sắc;
          Về công tác đoàn thể: Công đoàn bộ phận nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến.
4. Thông tin liên hệ
     Phòng: 607, 609
     Sđt nội bộ: 609, 607
     Email: tapchi_khct@hcma2.edu.vn