Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Văn hoá và phát triển

THÔNG TIN VỀ KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN


1. Chức năng, nhiệm vụ:
Nghiên cứu, giảng dạy Lí luận văn hóa và Đường lối văn hóa của Đảng (chương trình Cao cấp Lí luận chính trị, Cử nhân Chính trị)
2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển
Khoa Văn hóa và Phát triển (trước đây là Bộ môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa của trường Nguyễn Ái Quốc Khu vực II) được thành lập tháng 7/1990 trên cơ sở Quyết định 103/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về việc sắp xếp lại hệ thống các Trường Đảng Trung ương.
3. Lãnh đạo đơn vị
ThS. Lưu Hoàng Chương - Phó Trưởng Khoa phụ trách
4. Thành tích khen thưởng
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Khoa nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng:
-    Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM (2009 - 2014)
-    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014
5. Địa chỉ liên hệ:
Phòng: 407
Điện thoại: (08) 38966359, số nội bộ: 407