Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế chính trị

Khoa Kinh Tế Chính trị

   1.Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
    - Giảng dạy môn Kinh tế Chính trị học Mác-Lênin (90 tiết) cho các lớp Cao cấp lí luận chính trị; Đại học chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo; Cao học Kinh tế chính trị, Chính sách công…
    -  Giảng các môn khác, chuyên đề khác do Giám đốc Học viện giao: Khoa học lãnh đạo, quản lí, Chính sách kinh tế, Kinh tế công cộng, Phân tích lợi ích - Chi phí…
    - Nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp và viết bài các đề tài hội thảo.
    - Tham gia tổng kết thực tiễn ở các địa phương ngành nghề.
   2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển
     Khoa Kinh tế Chính trị là một trong 14 khoa, bộ môn thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị khu vực II ngày nay, được thành lập năm 1991 trên cơ sở hợp nhất các khoa Kinh tế Chính trị thuộc các trường Đảng miền Nam.
      Lãnh đạo đơn vị 
      +  TS. Nguyễn Văn Điển -  Phó Trưởng Khoa phụ trách
      + TS. Mai Chiếm Hiếu - Phó Trưởng Khoa
      Thành tích và khen thưởng:

       Năm học                                                                 Danh hiệu thi đua
       2003                                                         Bằng khen cấp bộ cho Tập thể LĐXS
       2004                                                         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
       2005-2006                                               Bằng khen cấp bộ cho Tập thể LĐXS
       2009                                                         Huân chương Lao động hạng Ba
       2006-2010                                               Bằng khen cấp bộ cho Tập thể LĐXS trong phong trào thi đua yêu nước

    - Nhiều đồng chí đạt Huân chương Lao động, chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp cơ sở, và Bằng  khen của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh.
    - Chi bộ, Công đoàn bộ phận khoa Kinh tế Chính trị nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, công đoàn bộ phận tiên tiến…
      Địa chỉ liên hệ:
      + Phòng 307, 309
      + Số điện thoại: (08) 3896.6355, số nội bộ: 307, 309
      + Email: khoa_ktct@hcma2.edu.vn