Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Học viện Chính trị khu vực II khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ A40 đến A46

Sáng ngày 12/02/2015, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung (từ A40 đến A46), khóa học 2015 – 2016.


Thông báo

Bài viết & Chuyên đề

Video

Hình ảnh

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hình đi Thượng Hải

Hinh đi Thượng Hải

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào