canada goose wav file canada goose victoria parka dba canada goose wav file roger vivier flats parajumpers long bear eu barbour jackets zappos Canada Goose Victoria Parka vit dam Học viện Chính trị Khu vực II
Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949-2014)

Tổng kết chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 65 năm thành lập Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II

Sáng ngày 04/12/2014, Ban Văn thể Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và ban cán sự các lớp cao cấp lý luận tổ chức giao lưu gặp mặt, tổng kết phong


Thông báo

Bài viết & Chuyên đề

Video

Hình ảnh

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hình đi Thượng Hải

Hinh đi Thượng Hải

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào