Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Ngày 3/2/2015, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm