Học viện Chính trị Khu vực II
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Sáng ngày 26/5/2015, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Tham dự đại hội có 167 đảng viên/175 đảng viên được triệu tập.