Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949-2014)