Học viện Chính trị Khu vực II
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, Học viện Chính trị khu vực II hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm học 2014-2015

Sáng ngày 26/6/2015, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2014-2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công