Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đảng bộ bộ phận Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020)

Chiều ngày 09/4/2015, Đảng bộ bộ phận Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Thông báo

Bài viết & Chuyên đề

Video

Hình ảnh

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hinh tiep Lao

Hình đi Thượng Hải

Hinh đi Thượng Hải

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào

Hình ảnh đi Lào