Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949-2014)

Học viện Chính trị khu vực II tổ chức khánh thành Phòng Truyền thống và Triển lãm sách năm học 2014 - 2015

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Học viện Chính trị khu vực II, sáng ngày 24/09/2014, Trung tâm Tư liệu - Thư viện thuộc Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức