Học viện Chính trị Khu vực II

Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C18 Bà Rịa - Vũng Tàu khóa học 2016 – 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016, ngày 24/10/2016 tại trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trường Chính trị