Học viện Chính trị Khu vực II

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm Học viện Chính trị khu vực II

Hôm nay, ngày 23/8/2016, Học viện Chính trị khu vực II được Ban Tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ phối hợp với Vụ Đào tạo bồi dưỡng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng