Học viện Chính trị Khu vực II

Lễ khai giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị C.12 Bình Dương, khóa học 2017 - 2019

Sáng ngày 16/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lí