Học viện Chính trị Khu vực II

Bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị C11 Bình Dương, khóa học 2016 - 2018

Chiều ngày 17/5/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tiến hành bế giảng lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ không tập trung C11 Bình Dương, khóa học