Học viện Chính trị Khu vực II

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 29/9/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ